CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2698/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất của Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tấn Trường, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Đạt Đô thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến hạt điều
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2698.pdf 117(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470