CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 569/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/03/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh B́nh Phước, giai đoạn 2014-2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

569.pdf 137(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470