CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1155/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/05/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vào khu trung tâm và khu trung tâm hành chính huyện Hớn Quản
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1155 UBND.doc 127(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470