CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1561/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/05/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu vv phê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo liệt sang trồng rừng Cao su của hộ và Vũ Thị Hường tại khoảnh 2 - Tiểu khu 99,. Ban QLRPH Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1561.PDF 93(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470