CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1298/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/06/2015

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu v/v kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng và quy tŕ hệ thống quản lư chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso 9001:2008
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1298.pdf 77(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470