CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 21/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

15/03/2000

Người kư CT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách Pháp lệnh Người có công
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

21_2000_QD_UB.doc 33(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470