CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2391/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/08/2009

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Phê duyệt dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang bố trí đất tái định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Thủy lợi Phước Ḥa
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2391.PDF 84(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470