CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2213/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/10/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định thu hồi đất do Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công nghiệp quản lư, đồng thời cho Công ty TNHH Sinh khối Nahnoom thuê đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài I để bổ sung vào quỹ đất của Nhà máy chế biến hạt điều và vỏ dầu hạt điều đă hoạt động
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2213.pdf 107(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470