CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 712/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/04/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án t́m kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

712.pdf 62(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470