CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2862/ QĐ-UBND
Ngày kư

02/11/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh B́nh phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2862.pdf 53(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470