CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3343/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/11/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Đổi tên Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước trên địa bàn huyện Phước Long thành Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước trên địa bàn thị xă Phước Long.
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD3343.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470