CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 777/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/04/2014

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu V/v phê duyệt kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dơi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh B́nh Phước năm 2013
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

777.pdf 268(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470