CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1876/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/08/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất do Ban QLRKT Tân Lập, Công ty TNHH MTV Cao su B́nh Phước quản lư, đồng thời cho Báo Nông nghiệp Việt Nam thuê đất để trồng cây cao su
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1876.pdf 86(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470