CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2670/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/12/2019

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tŕnh xây dựng mở rộng trụ sở làm việc của Văn pḥng đăng kư đất đai huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2670.pdf 80(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470