CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 401/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/03/2013

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lư trên địa bàn tỉnh B́nh Phước đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

401.doc 90(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470