CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2124/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/10/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt Danh mục thuốc chữa bệnh phục vụ đấu thầu cung cấp cho các cơ sở y tế công lập năm 2008
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, , , , , ,
17. QĐ 2124 TỈNH.doc 25(Kbytes)
KEM THEO QD 2124 THUOC YHCT (1).doc 354(Kbytes)
KEM THEO QD 2124 DANH MUC THUOC KHANG SINH (2).doc 248(Kbytes)
KEM THEO QD 2124 THUOC BO SUNG CUA CAC DON VI (3).doc 40(Kbytes)
KEM THEO QD 2124 BIỆT DƯỢC (4).doc 211(Kbytes)
KEM THEO QD 2124 ĐỘC- VIÊN - TIÊM (5).doc 519(Kbytes)
KEM THEO QD 2124 DANH MUC VAC XIN DU KIEN 2008 (6).doc 38(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470