CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 368/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/02/2011

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu vv phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công tŕnh pḥng học, pḥng bộ môn trường THPT chuyên Quang Trung
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

368.PDF 125(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470