CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1238/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/05/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết pḥng lũ và xây dựng cột mốc cảnh báo lũ cho hạ lưu hồ thủy điện Srok Phu Miêng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1238.doc 153(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470