CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1722/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/08/2012

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí thực hiện cập nhật thông tin bộ chỉ số theo dơi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh B́nh Phước đợt II, năm 2012
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1722.doc 105(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470