CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1481/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/07/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc điều chỉnh đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư dự án Trung tâm thương mại Phú Riềng tại xă Phú Riềng, huyện Phước Long
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

26.QD 1481 TINH.doc 61(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470