CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3279/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/12/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và băi bỏ thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
3279.pdf 88(Kbytes)
kem theo 81 - TTHC cua So Van hoa, The thao va Du lich.doc 1502(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470