CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3006/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/12/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB (đợt 2) dự án hệ thống thuỷ lợi Ba Veng thuộc xă Minh Tâm, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3006.PDF 178(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470