CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 66/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

14/07/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu " V/v : thực hiện chế độ đối với cán bộ làm công tác chuyên trách tại ban đại diện hội người cao tuổi các huyện , thị xă "
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD66.pdf 435(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470