CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3280/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/12/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lư của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
3280.pdf 108(Kbytes)
82 - TTHC cua So Xay dung.doc 1741(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470