CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1619/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/07/2020

Người kư Trần Tuyết Minh
Trích yếu Phân vùng tuyển sinh và phân bổ chi tiêu tuyển sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1619.pdf 1483(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470