CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2071/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/10/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Đổi tên Trung tâm Hỗ trợ nông dân thành Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Việt Nam - tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

09. QĐ 2071TỈNH.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470