CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2989/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/12/2015

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu v/v phê duyệt đề án " Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đồng bào dân tộc Stiêng trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2016-2020"
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2989.pdf 604(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470