CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2514/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/12/2013

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ xây dựng đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xă" giai đoạn 2014-2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2514.pdf 115(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470