CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2116/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/09/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
2116.pdf 72(Kbytes)
Bo TTHC nganh TTTT 8 -2018.doc 896(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470