CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1414/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/06/2014

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Phê duyệt Phương án bàn giao đường giao thông, công tŕnh thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về UBND tỉnh B́nh Phước quản lư
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1414.pdf 273(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470