CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 107/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

08/09/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v điều chỉnh lại một số nội dung về thủ tục hành chính trong đề án CCHC theo cơ chế "một cửa" của Sở Kế hoạch & Đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD107.pdf 259(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470