CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 79/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

07/09/2000

Người kư CT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Ban hành quy định về kí quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
79_2000_QD_UB.doc 34(Kbytes)
79_2000_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 82(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470