CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1756/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/08/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Thành lập Hội đồng thẩm định đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xă hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020”
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

13.QD 1756 TINH.doc 51(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470