CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1558/ QĐ-UBND
Ngày kư

05/07/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Hoàng Phát chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu dân cư
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1558.pdf 118(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470