CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1489/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/06/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Phê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng rừng Cao su tại khoảnh :4,7 - tiểu khu 90, Ban QLRPH Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1489.pdf 1125(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470