CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1108/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/05/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường (bổ sung) Dự án Nâng cấp, mở rộng QL14 thêm 4,5Km đoạn nội ô thị xă Đồng Xoài
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
15. QD 1108 UBND TINH.DOC.doc 36(Kbytes)
Scan0001.pdf 486(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470