CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2088/ QĐ-UBND
Ngày kư

04/09/2018

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Ban hành quy định về tiêu chí, phương pháp tính điểm và quy tŕnh xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn pḥng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2088.pdf 221(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470