CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3459/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/12/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công tŕnh: Nâng cấp đường nhựa vào các Đồn biên pḥng 799 (Lộc An), 807 (Tà Pét), 809 (Tà Vát) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên pḥng tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 3459 TINH.doc 45(Kbytes)
ktqd3459.xls 19(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470