CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2070/ QĐ-UBND
Ngày kư

08/10/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc hủy bỏ đầu tư xây dựng đường Trần Hưng Đạo nối dài đoạn từ đường quy hoạch số 14A (Km0 + 000) đến QL14 (Km3 + 897) thị xă Đồng Xoài, dài 3.897m
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

08. QĐ 2070 TỈNH.doc 36(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470