CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1462/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/06/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức bộ máy của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh BP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1462.pdf 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470