CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 15/ 2002/QĐ-UB
Ngày kư

27/03/2002

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính ở tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2002-2005
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
15_2002_QD_UB.doc 32(Kbytes)
15_2002_QD_UB_KEHOACH.doc 58(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470