CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2992/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/12/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu UBND phê duyệt Phương án tổng thể và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Dự án xây dựng khu thương mại, dịch vụ, đô thị tại trung tâm thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD 2992.doc 39(Kbytes)
KTQD 2992.doc 70(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470