CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 20/ 2008/CT-UBND
Ngày kư

19/11/2008

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Về tăng cường công tác quản lư xây dựng theo quy hoạch, xử lư vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

2. CT 20 TINH.doc 78(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470