CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 401/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/02/2011

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu vv phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung xây dựng khu tái định cư và nhà ở cơng nhân 38,44 ha tại ấp 1, xă Thành Tâm, huyện CThành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

401.PDF 105(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470