CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1503/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/06/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011- 2015, lâm phần Ban QLRPH Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1503.pdf 90(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470