CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 191/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

12/08/99

Người kư PCT- Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu V/v Thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các Trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

191_1999_QD_UB.doc 39(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470