CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2373/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/08/2009

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu Phê duyệt Phương án và Dự toán chi phí hỗ trợ thực hiện đào mới và cải tạo, nâng cấp giếng đào xă Đoàn Kết, huyện Bù Đăng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 2373 TINH.doc 62(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470