CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 30/ 2003/QĐ-UB
Ngày kư

31/03/2003

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu V/v phân cấp cho UBND các huyện quản lư các ban quản lư rừng pḥng hộ, rừng kinh tế trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
30_2003_QD_UB.doc 51(Kbytes)
30_2003_QD_UB_QUYDINH.doc 76(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470