CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2385/ QĐ-UBND
Ngày kư

26/08/2009

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt chi phí bồi thường cho các hộ dân công tŕnh Thủy lợi Phước Ḥa, hạng mục ḷng hồ (đợt 4), xă Minh Lập, huyện Chơn Thành
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2385.PDF 390(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470