CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2186/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/10/2012

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 2186.doc 44(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470